headStijlen
Voor workshops zijn deze dansers altijd te vinden via hun site.
Meer over de optredens van de Danskaravaan, waar, wanneer en door wie, zie: www.danskaravaan.nl
Er is ook een dvd over de Danskaravaan uitgegeven. Deze is te bestellen via de mail.
Heeft u vragen of wensen, stuur een mail naar hklooss@gmail.com

CV
Teksten zijn van de hand van dansjournaliste Jolanda Keurentjes.
Producente Danskaravaan is Helma Klooss.
Helma Klooss heeft een MA in Performance Studies (NYU) en een BA in Nederlandse taal en letterkunde.
Zij publiceert sinds '82 over dans. Zij is werkzaam geweest in het onderwijs op alle niveaus en bij het centrum voor Cultuureducatie Koorenhuis. Daar heeft zij de Danskaravaan geïnitieerd in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Deze site is bedoeld voor educatieve doeleinden.
Niets mag gekopieerd worden. Het auteursrecht berust bij de Stichting Danskaravaan.